(பதிவு எண் 874/2006) மனை எண் 50, விஜய நகர் (தீரன் நகர் பின்புறம்), திருச்சிராப்பள்ளி- 620 009 .

Monday, 10 November 2014

பகுதி. 5 கட்டடத் திறப்புவிழா- விழாவிற்கு வந்த மக்கள் வெள்ளம்சென்ற மாதம் செப்டம்பர்,14,2014, ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று திருச்சி தீரன் நகரில் நடைபெற்ற சித்தார்த்தா அறக்கட்டளை கட்டடத் திறப்புவிழாவின் தொடரும் செய்திகள். விழாவிற்கு வந்த மக்கள் வெள்ளம்


No comments:

Post a Comment