(பதிவு எண் 874/2006) மனை எண் 50, விஜய நகர் (தீரன் நகர் பின்புறம்), திருச்சிராப்பள்ளி- 620 009 .

Friday, 12 September 2014

சித்தார்த்தா அறக்கட்டளை, கட்டடத் திறப்புவிழா (14.09.2014) அழைப்பிதழ்                   சித்தார்த்தா அறக்கட்டளை
                        திருச்சிராப்பள்ளி
               கட்டடத் திறப்புவிழா அழைப்பிதழ்

நாள்: 14.09.2014 ஞாயிற்றுக் கிழமை  நேரம்: காலை: 10.00 மணி
இடம்: எண்.50, விஜய நகர்,தீரன் நகர் (வடக்கு), திருச்சி 620 009
                       அனைவரும் வருக!
No comments:

Post a Comment