(பதிவு எண் 874/2006) மனை எண் 50, விஜய நகர் (தீரன் நகர் பின்புறம்), திருச்சிராப்பள்ளி- 620 009 .

Wednesday, 19 March 2014

சிறப்புச் செய்திகள் ( மார்ச் 2014 )அன்புடையீர் வணக்கம்!

டைல்ஸ் பதிக்கும் பணி:

நமது அறக்கட்டளையின் கல்வி மற்றும் பல்நோக்கு சமுதாயக் கூடத்தில் 02.03.2014 ( ஞாயிறு ) அன்று  கீழ்தளத்தில் டைல்ஸ் பதிக்கும் பணி தொடங்கியது.

 படம் ( மேலே) கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள டைல்ஸ் பெட்டிகள் மற்றைய பொருட்கள்.


படம் ( மேலே) கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள டைல்ஸ்களைப் பார்வையிடும் T.K.வீராசாமி, டாக்டர் N சின்னையா, மற்றும் A.கருணாகரன்  ஆகியோர்.


படம் ( மேலே) ஊழியர்களுடன்  T.K.வீராசாமி 


படம் ( மேலே) கட்டிடத்தின் பக்கவாட்ட (வடக்கு) தோற்றம்.


சிறப்பு கூட்டம் :

நமது அறக்கட்டளையின் கல்வி மற்றும் பல்நோக்கு சமுதாயக் கூடத்தில் 09.03.2014 ( ஞாயிறு ) அன்று  சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது.

அன்றைய கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள்:

என்ஜீனியர் சாந்த.முத்தையா, டாக்டர் N சின்னையா, A..குருசாமி, பேராசிரியர் A. நல்லுசாமி , T.K.வீராசாமி, A.கருணாகரன் , என்ஜீனியர்  அண்ணா ஏகாம்பரம், K.சின்னசாமி, S.நம்பியார், T.தமிழ் இளங்கோ M.ஜெகன்னாதன், பேராசிரியர் டாக்டர் M.மருதை, பேராசிரியர் டாக்டர் M.கோவிந்தராஜ், பேராசிரியர் டாக்டர் T.ஜெயகுமார், C.பாலகிருஷ்ணன், T.அம்பேத்கர், E.கந்தசாமி, என்ஜீனியர் K.மோகன், C.ரவி, A.ஜெயசந்திரன், U.S.ராஜேந்திரன்,  R.சக்திவேல்படம் ( மேலே) இடமிருந்து வலம் - T.K.வீராசாமி, A.கருணாகரன், பேராசிரியர் டாக்டர் M.மருதை, C.பாலகிருஷ்ணன், K.சின்னசாமி, T.தமிழ் இளங்கோ, A..குருசாமி, டாக்டர் N சின்னையா. (பேராசிரியர் A. நல்லுசாமி நடுவில் அமர்ந்து இருப்பவர் )


படம் ( மேலே) இடமிருந்து வலம் - A..குருசாமி, K.சின்னசாமி, R.சக்திவேல், பேராசிரியர் டாக்டர் M.மருதை, C.பாலகிருஷ்ணன், S.நம்பியார்


படம் ( மேலே) இடமிருந்து வலம் - என்ஜீனியர் சாந்த.முத்தையா, T.அம்பேத்கர், U.S.ராஜேந்திரன், A.ஜெயசந்திரன்


படம் ( மேலே) முன்னால் அமர்ந்து இருப்பவர் A..குருசாமி. இரண்டாவது வரிசை (இடமிருந்து வலம்) K.சின்னசாமி, R.சக்திவேல், பேராசிரியர் டாக்டர் M.மருதை, S.நம்பியார் மூன்றாவது வரிசை (இடமிருந்து வலம்) – C.பாலகிருஷ்ணன், என்ஜீனியர் K.மோகன் , E.கந்தசாமி, பேராசிரியர் A. நல்லுசாமி


படம் ( மேலே) இடமிருந்து வலம் - பேராசிரியர் டாக்டர்  M.கோவிந்தராஜ், A.கருணாகரன், டாக்டர் N சின்னையா
.


படம் ( மேலே) என்ஜீனியர் அண்ணா ஏகாம்பரம், என்ஜீனியர் சாந்த.முத்தையா


படம் ( மேலே) இடமிருந்து வலம் - பேராசிரியர் A. நல்லுசாமி , பேராசிரியர் டாக்டர் M.கோவிந்தராஜ், , பேராசிரியர் டாக்டர் T.ஜெயகுமார், டாக்டர் N சின்னையா


படம் ( மேலே) இடமிருந்து வலம் முன்வரிசை A.கருணாகரன், S.நம்பியார், பேராசிரியர் டாக்டர் M.மருதை, பேராசிரியர் A. நல்லுசாமி , பேராசிரியர் டாக்டர் M.கோவிந்தராஜ் ஆகியோர். பின்வரிசை: C.பாலகிருஷ்ணன், என்ஜீனியர்  K.மோகன், E.கந்தசாமி, C.ரவி


படம் ( மேலே) கவிஞர் பாசி எழுதிய “கவிக் கதிர்என்ற நூலை டாக்டர் N சின்னையா அவர்களிடமிருந்து என்ஜீனியர் சாந்த.முத்தையா அவர்கள் பெற்றுக் கொள்கிறார். பின்னால் இருப்பவர்கள். என்ஜீனியர்  அண்ணா ஏகாம்பரம் மற்றும் நூலின் ஆசிரியர் கவிஞர் பாசி (C.பாலகிருஷ்ணன்)
,

No comments:

Post a Comment