(பதிவு எண் 874/2006) மனை எண் 50, விஜய நகர் (தீரன் நகர் பின்புறம்), திருச்சிராப்பள்ளி- 620 009 .

Sunday, 4 October 2015

IBPS Clerks 2015 இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் – IIIநமது “சித்தார்த்தா அகடமி” (SIDDHARTHA ACADEMY) சார்பாக, இப்போது IBPS CLERK, PRELIMINARY EXAM – 2015 எனப்படும் வங்கித் தேர்வுகளுக்கான இலவச சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நமது கட்டட வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. அங்கே எடுக்கப்பட்ட மேலும் சில புகைப்படங்களின் தொடர்ச்சி இங்கே.

(படம் மேலே) பேராசிரியர் முனைவர் மருதை (பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ) அவர்கள் மாணவர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கிறார்


(படம் மேலே) அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களுடன் மினர்வா ராஜேந்திரன் (இரண்டாவதாக)

(படம் மேலே) மாணவ மாணவியருடன் பேராசிரியர் மருதை அவர்கள்

(படம் மேலே) மினர்வா ராஜேந்திரன் ( மாணவியர் விடுதி) அவர்கள் உரையாற்றுகிறார்

(படம் மேலே) பயிற்சிக்கு வந்திருந்த மாணவி ஒருவர் உரையாற்றுகிறார்

(படம் மேலே) பேராசிரியர் கோவிந்தராஜ் (பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம்) அவர்கள் பாடம் நடத்துகிறார்

(படம் மேலே) வந்திருந்த மாணவர்கள்

(படம் மேலே) திரு ராஜாமணி அவர்கள் உரை. அருகில் பேராசிரியர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் தமிழ் இளங்கோ

(படம் மேலே) உணவு இடைவேளையின்போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.No comments:

Post a Comment